Teacher´s Corner

Search
Close this search box.

Hudební ateliéry pro nejmenší (3-4)

„Hudební výchova v raném věku je efektivní způsob jak rozvinout mentální a intelektuální úroveň dítěte.“ – University of Central Florida, Debby Mitchell

Vývoj dítěte je provázen i tzv. kritickými obdobími. Ty jsou charakterizovány zvýšenou vnímavostí a schopností mentálně se velmi rychle, dynamicky rozvíjet. Pokud se dítě mezi 2 a 4 rokem svého života – jednou z nejkritičtějších period – začne intenzivně věnovat tvořivé činnosti, jsou jeho schopnosti rozvoje mnohonásobně vyšší než v pozdějším věku.

NURSERY HUDEBNÍ ATELIÉR je vhodný pro děti od tří do čtyř let. Toto období je ideální pro první seznámení s bohatým světem hudby. Děti zábavnou formou objevují a rozvíjejí své hudební a pohybové schopnosti. Hudební ateliéry také slouží jako přípravné kurzy pro následné hudební a taneční lekce.

Náplň výuky

Rozvoj rytmického cítění dítěte
 • Krátká říkadla
 • Vyjádření jednoduchých rytmických modelů pohybem
 • Reakce na změny tempa
Rozvoj hudební paměti
 • Opakování hudebních motivků a krátkých jednoduchých písniček
Rozvoj hudebního slyšení
 • Reakce na změny dynamiky (hry, hudební pohádky)
 • Reakce na rozdílné barvy zvuku (poslech a hra na různé nástroje, vyjádření radosti a smutku, pohádky, etc.)
 • Reakce na rozdílnou výšku tónu (hry na zvířátka, pohádky)
Rozvoj komplexního hudebního vnímání (hry, tanec, divadlo)
 • Tělo jako hudební nástroj (rozvoj vnímání rytmu a tempa)
 • Hra na Orffovy nástroje, improvizace (rozvoj dětské hudební představivosti), kreativní hračky.
 • Vyjadřování krátkých příběhů každodenního života (rozvoj schopností vyjádřit příběh a pocity prostřednictvím hudby)
 • Pohádky (rozvoj všech hudebních dovedností)
 • Známé hudební kompozice vysvětlované skrze příběhy a pohádky (rozvoj hudebního vnímání)