Teacher´s Corner

Search
Close this search box.

Nursery Music Ateliers

“Early music education is an effective means of the development of the mental and intellectual sphere.” – University of Central Florida, Debby Mitchell Vývoj dítěte je provázen i tzv. kritickými obdobími. Ty jsou charakterizovány zvýšenou vnímavostí a schopností mentálně se velmi rychle, dynamicky rozvíjet. Pokud se dítě mezi 2 a 4 rokem svého života – jednou z nejkritičtějších period – začne intenzivně věnovat tvořivé činnosti, jsou jeho schopnosti rozvoje mnohonásobně vyšší než v pozdějším věku. NURSERY HUDEBNÍ ATELIÉR je vhodný pro děti od tří do čtyř let. Toto období je ideální pro první seznámení s bohatým světem hudby. Děti zábavnou formou objevují a rozvíjejí své hudební a pohybové schopnosti. Hudební ateliéry také slouží jako přípravné kurzy pro následné hudební a taneční lekce.

Lesson Content

Developing the sense of rhythm
 • Short rhymes
 • Expressing simple rhythmic models through body movement
 • Reaction to the change of pace
Developing the musical memory
 • o Repetition of musical motiffs and short simple songs
Developing the musical hearing
 • Reactions to different pitch (games with animals, fairy tales)
 • Reactions to the change of dynamics (games, musical fairy tales)
 • Reactions to the various sound colours (listening to and playing on various instruments, expressing happiness and sadness in music, fairy tales and so on)
Developing complex music perception (games, dance, theatre)
 • Body as a musical instrument (development of rhythm and pace perception)
 • Playing with Orff instruments, improvisation (development of child’s musical imagination)
 • Musical rendition of short stories from everyday life (development of abilities to express a story and feelings through music)
 • Fairy tales (development of complex musical skills)
 • Famous music compositions explained through stories and fairy tales (music perception development)