Teacher´s Corner

Search
Close this search box.

Individuální lekce

Nabízíme výuku všech hudebních nástrojů pod vedením špičkových pedagogů.

Studentům vycházíme maximálně vstříc s rozvrhem hodin. Jako jediná akreditovaná škola nabízíme i vyučování v rodinách studentů – HOME TUTORING. Vyučujeme také v prostorách partnerských mezinárodních škol.

Využíváme moderních učebních metod, které umožňují naučit se hře na nástroj přirozenou a hravou formou. Zcela zásadní je pro nás individuální přístup ke každému studentovi a přizpůsobení tempa a náplně výuky jeho možnostem a cílům. Naši učitelé jsou vyškoleni efektivně učit jak děti, kteří chtějí hrát na nástroj pouze pro zábavu, tak i děti a studenty, kteří se připravují na profesionální dráhu.

Výukové programy

INDIVIDUÁLNÍ STUDIJNÍ PLÁN

Individuální studijní plán pro studenty ISMFA je vhodný pro děti a studenty, kteří chtějí ve výuce postupovat svým vlastním tempem. Výukový plán je sestaven s ohledem na možnosti a zaměření dítěte/studenta a na konci roku není povinné skládat závěrečnou ročníkovou zkoušku. Studenti mohou kombinovat různé žánry (klasická hudba, populární hudba, jazz, rock a také vystupovat na koncertech školy (klasické koncerty, jazzrockové koncerty i koncerty doprovázené profesionálními hudebníky).

MEZINÁRODNÍ OSNOVY (ABRSM, LCM, TRINITY COLLEGE)

The International School of Music and Fine Arts Prague (ISMFA) nabízí možnost připravovat své studenty podle mezinárodních osnov The Associated Board of Royal Schools of Music (ABRSM), London College of Music (LCM) nebo Trinity College (TC). Každý ročník těchto osnov je zakončen mezinárodně uznávanou zkouškou, na základě které je vystaven mezinárodně platný Certifikát. Mezinárodní zkoušky byly založeny na akademické půdě the Royal Academy of Music and the Royal College of Music, London College of Music a Trinity College (UK). Skládají se z přípravného ročníku a navazujících osmi ročníků (Grade 1 – 8), které jsou koncipovány podle úrovní (první ročník tedy může složit dítě/student jakéhokoliv věku – včetně dospělosti, stejně jako ročníky další). Je možné začít s přípravným ročníkem už v šesti letech, ale je také možné se začít připravovat i rovnou pro vyšší ročník kdykoliv později. Studium podle těchto mezinárodních osnov poskytuje velké výhody. Samotné osnovy jsou velmi dobře propracované a jsou zaměřeny na všestranný rozvoj hry na nástroj i praktické hudebnosti. Kromě zajímavého repertoáru, který je seskládán velmi atraktivně (různá stylová období, včetně jazzu a rocku) se studenti věnují i hře z listu, praktické hudební teorii a improvizaci. Získání dovedností úrovně Grade 4 a výše těchto osnov/zkoušek je výhodou při skládání hudební části zkoušek na střední škole – zkoušek IGCSE nebo IB. Certifikáty, kterými se dokládá úspěšné složení zkoušek (od Grade 3 a výše u nehudebních oborů; od Grade 5 a výše u hudebních oborů) poskytují kredity (body) navíc, a ty jsou výhodou při přijímacích zkouškách na anglo-americké univerzity (u některých univerzit a oborů jsou i podmínkou). ISMFA má pro přípravu na tyto zkoušky tým speciálně proškolených učitelů. Detaily týkající se registrace a podmínek složení zkoušky získáte zde.

Certifikáty

  • Certifikát ISMFA (Classical Music Curriculum), k získání certifikátu je podmínkou soustavná výuka minimálně po dobu 8 měsíců.
  • Mezinárodně uznávaný certifikát ABRSM (příprava na ABRSM zkoušky)
  • Mezinárodně uznávaný certifikát TRINITY COLLEGE (příprava na zkoušky TRINITY COLLEGE )
  • Mezinárodně uznávaný certifikát LCM (příprava na zkoušky LCM)