Hudební nauka

On-line Tutoring - inovativní systém školní výuky

Hudební nauka je předmět, ve kterém se žáci učí základy hudební teorie, základy dějin hudby, rozvíjí intonaci a rytmus. Dávají zde do souvislostí své praktické hudební zkušenosti s teoretickými znalostmi. Díky dobrým znalostem hudební teorie mohou studenti rychleji pokračovat ve výuce nástroje, rychleji a s větším porozuměním se učit novým skladbám a snadněji zvládat improvizační techniky.

ISMFA učitelé vytvořili inovativní systém výuky hudební nauky on-line, díky kterému žáci mohou ušetřit čas strávený dojížděním do školy. V rámci výuky se kromě základů hudební teorie studenti naučí pracovat i s volně dostupnými notačními programy, tato dovednost jim umožní si psát a tvořit vlastní skladbičky a využívat ve studiu hudby nové moderní technologie. Jako základ pro výuku slouží osnovy ABRSM – MUSIC THEORY. Hudební vauka on-line je určena pro děti od 7 let a je vhodná i pro dospělé studenty.


Pro bližší informace kontaktujte Andreu Vlachovou a.vlachova@musicschoolprague.com

Ceník pro rok 2022

GRADE 1; GRADE 2

SKUPINOVÉ LEKCE

Jednou týdně 30minutová lekce; vhodné pro studenty a děti od 7 let a starší

 Pololetní školnéSkupina 4 dětiSkupina 3 dětiSkupina 2 děti
(pololetí = 17 lekcí)3740,- Kč /1 dítě
(220 Kč /1 lekce)
4080,- Kč /1 dítě
(240 Kč /1 lekce)
5440,- Kč /1 dítě
(320 Kč /1 lekce)

INDIVIDUÁLNÍ LEKCE

Ceník najdete zde

GRADE 3; GRADE 4

SKUPINOVÉ LEKCE

Jednou týdně 30minutová lekce; vhodné pro studenty a děti od 10 let a starší

 Pololetní školnéSkupina 4 dětiSkupina 3 dětiSkupina 2 děti
(pololetí = 17 lekcí)4250,- Kč /1 dítě
(250 Kč /1 lekce)
5100,- Kč /1 dítě
(300 Kč /1 lekce)
6120,- Kč /1 dítě
(360 Kč /1 lekce)

INDIVIDUÁLNÍ LEKCE

Ceník najdete zde

GRADE 5-8

POUZE INDIVIDUÁLNÍ LEKCE

Ceník najdete zde