Přihláška Online Tutoring

ISMFA učitelé vytvořili inovativní systém výuky hudební nauky on-line, díky kterému žáci mohou ušetřit čas strávený dojížděním do školy. V rámci výuky se kromě základů hudební teorie studenti naučí pracovat i s volně dostupnými notačními programy, tato dovednost jim umožní si psát a tvořit vlastní skladbičky a využívat ve studiu hudby nové moderní technologie. Jako základ pro výuku slouží osnovy ABRSM – MUSIC THEORY. Hudební vauka on-line je určena pro děti od 7 let a je vhodná i pro dospělé studenty.

ROZVRH LEKCÍ
(noví žáci)

– rozvrh se týká jen nových žáků
– stávající studenti dostanou rozvrh od svého učitele

Monday
16.45 – 17.15: Grade 1 (students born in 2014 – 2015)
17.20 – 17.50: Grade 1 (students born in 2012 – 2013)
17.55 – 18.25: Grade 1 (students born in 2009 – 2011)
18.30 – 19.00: Grade 1 (students born in 2009 – 2011)
19.05 – 19.35: Grade 2 (students born in 2007 – 2010)

Wednesday
16.45 – 17.15: Grade 1 (students born in 2013 – 2015)

Lekce v jiných časech, případně skupinky vedené v českém jazyce je možné otevřít po dohodě.

Pokud máte zájem o jiné vyučovací časy, prosím napište to do Poznámky v Přihlášce.