Teacher´s Corner

Search
Close this search box.

Jazz Dance

Základní techniky moderního tance, které se postupně vyvíjí ve scénický tanec, využívají se zejména v muzikálovém prostředí.

Moderní tanec je vyučován pedagogy vystudovanými v oboru balet a choreografie, kteří v rámci své pedagogické praxe a mistrovských kurzů rozšířili své vzdělání i o moderní taneční styly. Je určen dětem od 5-ti let.

TANEČNÍ VYSTOUPENÍ

tudenti všech úrovní mají možnost se zúčastnit tanečních vystoupení v prestižních tanečních sálech a klubech (Městská knihovna, Meet Factory, SaSaZu Praha a další ). Pokročilejší tanečníci se také pravidelné zúčastňují tanečních soutěží.

Kdo u nás vyučuje

No data was found