Teacher´s Corner

Search
Close this search box.

Hudební ateliéry pro předškoláky (4-6)

„Hudební výchova v raném věku je efektivní způsob jak rozvinout mentální a intelektuální úroveň dítěte.“ – University of Central Florida, Debby Mitchell

Předškolní hudební ateliér dává dětem možnost rozvinout hudební a motorické schopnosti přirozenou a zábavnou formou. Od hudebního ateliéru pro nejmenší se liší širší náplní studia, vyšší náročností úkolů a zejm. tím, že jeho součástí je již výuka hudební teorie. Děti hrají hudební hry, snaží se pohybem a hudbou vyjádřit jednoduché příběhy, součástí je hra na Orffovy nástroje a také poznávání ostatních hudebních nástrojů. Děti také již koordinovaněji spolupracují jako skupina, učí se od sebe rozdílnému vnímání a rozvíjejí svou sociální inteligenci. Ateliery jsou vedeny speciálně vyškolenými pedagogy v přátelské a živé atmosféře.

Náplň výuky

Rozvoj rytmického cítění
 • Vyjádření rytmu a tempa prostřednictvím pohybu
 • Rytmické hry a soutěže
 • Krátká rytmická říkadla
Rozvoj melodického cítění
 • Sledování melodie pohybem ruky
 • Rozpoznání odlišných výšek tónů
Rozvoj harmonického cítění
 • Rozpoznání počtu tónů v akordu a jejich výšky
 • Rozpoznání dur a moll
 • Harmonie jako vyjádření barev a citů v hudbě
Zpěv, tanec a divadlo
 • Vymýšlení krátkých scének na populární a klasické skladby
 • Tvorba jednoduchých hudebně-dramatických představení
Úvod do hudební teorie
 • Hudební kvízy (noty – houslový a basový klíč, notové hodnoty, pomlky)
Orffovy nástroje
 • Doprovod písniček na Orffovy nástroje
 • Doprovod hudebně-dramatických představení
Seznamování se s hudebními nástroji