Teacher´s Corner

Search
Close this search box.

ZAHAJOVACÍ BENEFIČNÍ KONCERT 2016

ISMFA podporuje nevidomé děti z nadace Artevide v oblasti hudby a umění

 

Milí rodiče a milé děti,

dovolujeme si Vás osobně pozvat na 4. ročník ZAHAJOVACÍHO KONCERTU, který se koná v sobotu 12/11 2016, od 11 hod v nádherném barokním Kaiserštejnském paláci (Malostranské náměstí 23, Praha 1). V rámci programu tohoto koncertu vystoupí studenti ISMFA, učitelé ISMFA a jejich hosté.

Koncert je již 3. ročníkem pokračování spolupráce ISMFA a nadace Artevide, která podporuje nevidomé děti v oblasti hudební výuky a umění. Jako hosté vystoupí i někteří nevidomí studenti hudby. V předsálí hlavního sálu Kaiserštejnského paláce bude umístěna výstava uměleckých děl nevidomých dětí. Tyto malby byly vytvořeny tzv. Haptickou metodou malby, což je velmi zajímavá prožitková výtvarná technika. Výtěžek z prodeje obrázků půjde na konto této nadace. 

Těšíme se, že se budeme moci na tomto benefičním koncertě spolu s Vámi i osobně potkat.

 

DOTYKOVÁ – HAPTICKÁ MALBA

Při dotykové neboli haptické malbě dochází k fyzickému kontaktu malující osoby s plátnem obrazu. Její podstata spočívá v tom, že při dotyku prstů malující osoby nebo prostřednictvím tlačného prostředku (například náprstku), se na lícovou stranu plátna vyvine tlak, následkem čehož se rubová strana plátna přimáčkne na barvu, která je rozprostřena na savé podložce. V místech dotyku prosákne barva propustným plátnem na jeho lícovou stranu a vytváří zde obrazce.

Tuto metodu vyvinul akademický malíř Daino Čečo, je velmi vhodná pro nevidomé a zároveň je velmi obohacující zkušeností pro všechny věkové kategorie (od 6 let do dospělosti). 

www.artevide.cz

 

Rozpis všech koncertů najdete zde.

Artevide 034orezArtevide 035kaiserweb