Teacher´s Corner

Search
Close this search box.

„LANGUAGE AS LIVING ART“ – NOVÉ ODDĚLENÍ VÝUKY JAZYKŮ

“Language as Living Art” – VÝUKA JAZYKŮ

Filozofie výuky:

“Studium jazyka není jen cesta k dorozumění, ale také k porozumění jiné kultuře.”

Mezinárodní prostředí naší školy nás přivedlo k vytvoření nabídky výuky cizích jazyků. Nabízíme studium němčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, čínštiny a češtiny v anglickém a českém jazyce. Výuka probíhá v domovech klientů.

Cílem studia jazyků v naší škole je danému jazyku opravdu porozumět. Pochopit jeho skladbu, “tóninu” a způsob vyjadřování daného národa. Toho chceme dosáhnout nejen nabídkou kvalifikovaných lektorů, ale zejména propojením jazykových lekcí s malým společným hereckým vystoupením, ve kterém bude student postaven do aktivní role v konverzaci. Tato představení, realizovaná s pomocí lektorů přímo našimi studenty na závěr každého semestru, pomáhají formou krátké individuální nebo skupinové etudy si zažít do hloubky fráze v cizím jazyce, motivují k intenzivnější výuce a odstraňují ostych hovořit cizím jazykem. Zároveň také přináší do výuky mnoho zábavy a kreativity, a pomáhají rozvíjet umělecké cítění.

Lektoři učí jazyk “živý” a to tak, aby byl student schopen co nejdříve základního dorozumění v běžných situacích, kdy je potřeba cizí jazyk použít. K tomu tato vystoupení podstatně přispívají. V nich si mohou studenti zábavnou formou vyzkoušet “pobyt v cizí zemi”, vážně i nevážně konverzovat na mnoho témat s “přáteli i neznámými” a  předvést své dovednosti rodičům či přátelům.

Pokud máte o lekce zájem neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle 731 445 212 nebo na emailu: info@musicschoolprague.com

 

Indivudální lekce – výuka doma – školné:

Půlroční školné (19 lekcí/á 60 min): 11.000,-CZK

Měsíční školné (4 lekce/á 60 min): 2.400,- CZK

Learn-a-new-language