Teacher´s Corner

Search
Close this search box.

AFRICAN DRUMMING A „SLYŠET JINAK“ – NOVÉ LEKCE

MEET THE MUSIC

NOVÉ LEKCE UŽ OD ZÁŘÍ 2010!

 

 „MEET THE MUSIC“ představuje lekce vhodné pro děti, které nejeví zájem o pravidelnou hru na hudební nástroj. Přesto i tyto děti hudba zajímá a baví. Blahodárně totiž působí na rozvoj jejich kreativního myšlení, přičemž cílem těchto projektů je tento zájem u dětí dále rozvíjet a podporovat. Jsou samozřejmě vhodné i pro děti, které mají již s hudební výukou zkušenosti a hrají na nějaký hudební nástroj. Lekce jsou mimo jiné rovněž zaměřeny na odbourávání stresu a komunikačních bariér a nejsou zdaleka určeny jen dětem, ale také dospělým s tím, že tyto dvě skupiny mohou pracovat buďto odděleně, nebo společně.

 

AFRICAN DRUMMING (Africké bubnování)

Zábavné lekce vedou k rozvoji přirozené hudebnosti dětí, tyto hudební produkce mají také vysoké terapeutické účinky pro uvolňování stresů, tenzí a komunikačních bariér.

Instrumentář:

Africká džembe, dřívka, rumba koule, bonga, bubínky, tamburíny atd.Obrzek1

 

Základní témata:

 1. Intuitivní uchopení rytmu a tempa bez použití notového zápisu
 2. Pochopení principu dělení tradičních rytmických hodnot pomocí her a vlastní představivosti.
 3. „Narušování“ pravidelné pulzace a akcentace – přírazy, breaky, synkopy atd.
 4. Hra v ansámblu – komunikace, poslech.
 5. Vytváření doprovodů k písničkám.
 6. Improvizace.
 7. Technika hry na djembe.

Hru na djembe obohacuje lektor doprovodem na bicí soupravu nebo kytaru.

Více infomací zde.

 

„SLYŠET JINAK“

Záměrem je motivovat žáky ke společné tvorbě hudebních skladeb s využitím nehudebních prostředků – rozvoj individuální kreativity (body music, výroba jednoduchých hudebních nástrojů) – a rozvíjet poslechové aktivity žáků. Studenti a lektoři pracují v týmu, žák se pokusí během jedné lekce vypořádat s rolí hudebního skladatele, zároveň se tedy stává interpretem i autorem. Přesto se ovšem nekalkuluje se znalostí improvizačních kódů, ani s hudebními dispozicemi žáků. Využívá se herních situací a mimohudebních prvků.

Instrumentář: Hračky, květináče, husí brky, plechy, barely, kuchyňské potřeby a další předměty

Základní témata:

  1. Poslouchání zvuků kolem sebe v různých prostředích a jejich imitace.
  2. Hra na tělo, hra na okolní předměty ve třídě, vokální projevy, používání hlasu jako hudebního nástroje, zvuky nenástrojů.
  3. Napodobování „nalezených“ zvuků: cestou do školy, doma atd.
  4. Grafické záznamy zvuků.
  5. Vynalézání a výroba vlastních hudebních nástrojů.
  6. Tvorba různých typů skladeb v týmu nebo individuálně.
  7. Vytvoření si základní představy o kompozici, harmonii, formách apod.

   Více infomací zde.

   1.