Teacher´s Corner

Search
Close this search box.

ABRSM (britský výukový program)

Individuální studijní plán

ABRSM, nebo-li Associated Board of the Royal Schools of Music, je mezinárodní studijní program završený mezinárodně uznávanou zkouškou. Je pro studenty nejen velkou motivací na sobě intenzivně pracovat, ale certifikát ABRSM je vyžadován mnoha zahraničními škola např. v případě, že student chce hrát ve školním orchestru. Jde o systém respektovaný ve většině evropských států.

Certifikát vydaný Associated Board of the Royal Schools of Music obdrží studenti po složení zkoušky. Praktická zkouška z nástroje probíhá ČR na přelomu května a června, zkouška z hudební teorie pak třikrát do roka.

Detailní informace týkající se náplně zkoušky jak v případě hudebních nástrojů, tak zkoušky z hudební teorie naleznete v angličtině zdePraktická zkouška se skládá v anglickém jazyce, přítomnost překladatele není možná. Test z teorie lze na požádání skládat v českém jazyce.

Jak se registrovat na ABRSM zkoušku v roce 2023

  1. Registraci musí provést rodič nebo oprávněný zástupce studenta, který hodlá ABRSM zkoušku absolvovat, a to e-mailem. Registrace provedená telefonicky nebo prostřednictvím učitele nebude akceptována.
    E-mail: a.vlachova@musicschoolprague.com
  2. Jakmile obdržíme vaši registraci, obratem vám zašleme veškeré detaily týkající se zkoušky samotné a informace o platbě. Prosíme, abyste měli na paměti, že registrace včetně platby musí být provedena do určeného termínu. Přihlášky zaslané po tomto datu nebudou akceptovány.
  3. Podmínkou přijetí k praktické zkoušce z nástroje v Grade 6, 7 a 8 je certifikát z hudební teorie Grade 5 – Associated Board Theory Grade 5.
  4. Učební materiály: veškeré učební materiály jsou k dispozici na www.abrsm.org, Rybná 29, Praha 1.
  5. Ceník je k dispozici zde. (Administrativní poplatek pro zájemce, kteří nejsou žáky ISMFA: 300,- CZK + DPH). Poplatek za zkoušky je nevratný.

Ceník

Zkouška z nástroje Zkouška Cena v Kč bez DPH
Grade 1
bude upřesněno

Přípravný test   2090,-

Hudební teorie Zkouška Cena v Kč bez DPH
Grade 1
bude upřesněno

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se zkoušky ABRSM, neváhejte se obrátit na p. Andreu Vlachovou, GSM: 731 445 211, e-mail: a.vlachova@musicschoolprague.com

zkoušky ABRSM
v roce 2023

Zkouška z nástroje
x.x.2023
x.x.2023
Hudební teorie
x.x.2023
x.x.2023