Profil učitele: Gajdová Magdalena

hudba
ismfa-gajdova-magdalena

ZPĚT

Magdalena Gajdová.Mgr.

Magdalena je absolventkou Střední pedagogické školy, Czech Management Institut – ESMA Barcelona a Pedagogické fakulty University Karlovy – obor preprimární pedagogika. Je vynikající a vyhledávanou pedagožkou s více než dvacetiletou pedagogickou praxí, má také dlouholetou zkušenost s hudební výukou dětí v prostředí mezinárodních škol. Spolupracuje na edukativních hudebních programech pro předškolní děti s Českou filharmonií a pravidelně se účastní seminářů České Orffovy společnosti. Kromě hudby vyučuje také angličtinu. V ISMFA působí od roku 2013.

Mám zájem o výuku u tohoto učitele