home

Ashley Westpheling, BA

Ashley je absolventkou University of Georgia (USA), na které vystudovala výtvarné umění. Je také certifikovanou členkou College of Teachers (UK) a akreditovanou členkou IATQuO. Má za sebou širokou pedagogickou praxi v práci se studenty všech věkových kategorií ve svých individuálních i skupinových lekcích. V ISMFA psůobí od roku 2016.