home
Přihlásit se

Přihlášení pro učitele

Uživatel *
Heslo *
Zapamatuj si mně

INDIVIDUÁLNÍ LEKCE

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Školní rok je rozdělen na dva semestry.

Půlroční školné je kalkulováno na 19 nebo 38 hodin (dle zvoleného programu), při výuce v partnerské mezinárodní škole je počet lekcí počítán podle kalendáře partnerské školy s ohledem na prázdniny.
Měsíční školné je kalkulováno na 4 nebo 8 hodin (dle zvoleného programu).

Školné je splatné na začátku semestru nebo dle data uvedeného na faktuře. Platbu lze provést bankovním převodem. Pokud k platbě nedojde do 30 dnů od zahájení kurzu, výuka je zastavena.

Vzhledem k tomu, že učitel si rezervuje pro svého žáka čas i příslušný počet hodin, je školné nevratné. V mimořádných případech (dlouhodobá nemoc prokázaná potvrzením od lékaře) je možné po posouzení ředitelem školy školné vrátit s administrativním poplatkem 500Kč.

Školné nezahrnuje:
- Učební pomůcky (noty, pronájem nástroje)
- Příslušenství (struny, plátky, hudební pulty, kytarové podnožky, baletní oblečení a obuv, atd.)
- Materiál (kurzy výtvarné výchovy)

Při vstupu do ISMFA je účtován vstupní jednorázový poplatek 1000,- Kč (Enrollment Fee). Tento poplatek není vratný a zahrnuje všechny členy jedné rodiny. Pokud tedy např. vstoupí do školy ISMFA dva členové stejné rodiny, snižuje se poplatek na jednoho na 500,- Kč.

Koncerty školy jsou součástí výuky, proto je vystoupení žáka na koncertě považováno za odučenou hodinu.

NÁHRADY LEKCÍ

1. Individuální lekce doma

Je povinností studenta / zákonného zástupce studenta nahlásit absenci nejméně den předem (akceptována je pouze telefonická omluva) přímo svému učiteli. V takovém případě může být lekce nahrazena v jiném termínu. Pokud student nenahlásí absenci 24 hodin předem, lekce bude považována za odučenou a ISMFA ani učitel nejsou vázáni povinností zajistit žákovi náhradní hodinu.

Pokud hodina odpadne z důvodu školních prázdnin nebo státního svátku, bude nahrazena v jiném termínu.

V případě dlouhodobé nemoci (3 týdny a více) jsou absence řešeny individuálně po dohodě mezi žákem a ISMFA.

Nahrazování lekcí:
ISMFA se vždy snaží najít ve spolupráci s učitelem a žákem náhradní termín. Vzhledem k tomu, že učitel si na žáka rezervuje čas i příslušný počet hodin, i vzhledem k tomu, že pro uspokojivý výstup z výuky je důležité absolvovat v daném semestru plný počet lekcí se lekce nepřevádí z jednoho semestru do druhého, ale nahrazují se.

Rodiče/studenti si mohou spolu s učitelem vybrat z následujících variant:
1/ Lekci je možné nahradit vystoupením žáka na koncertě, či přehrávce.
2/ Učitel nabídne žákovi dva náhradní termíny (včetně víkendů, pokud je problém lekci nahradit během pracovního týdne).
3/ Pokud je to možné, učitel nabídne žákovi prodloužení některé z následující lekcí (například tři lekce je možné protáhnout o patnáct minut).
4/ Učitel nabídne žákovi náhradní termín s jiným učitelem ISMFA.

Pokud student neakceptuje ani jednu z těchto možností, hodina propadá a bude účtována jako odučená.

2. Individuální lekce ve škole

Lekce v partnerských školách jsou plánovány a účtovány podle kalendáře partnerské školy, ve které lekce probíhají (tedy nepočítá se s výukou v době prázdnin a státních svátků).

Je povinností studenta / zákonného zástupce studenta nahlásit absenci nejméně den předem (akceptována je pouze telefonická omluva) jak ISMFA , tak i svému učiteli. V takovém případě může být lekce nahrazena v jiném termínu. Pokud student nenahlásí absenci 24 hodin předem, lekce bude považována za odučenou a ISMFA ani učitel nejsou vázáni povinností zajistit žákovi náhradní hodinu.

V případě dlouhodobé nemoci (3 týdny a více) jsou absence řešeny individuálně po dohodě mezi žákem a ISMFA.

Nahrazování lekcí:
ISMFA se vždy snaží najít ve spolupráci s učitelem a žákem náhradní termín. Vzhledem k tomu, že učitel si na žáka rezervuje čas i příslušný počet hodin, i vzhledem k tomu, že pro uspokojivý výstup z výuky je důležité absolvovat v daném semestru plný počet lekcí se lekce nepřevádí z jednoho semestru do druhého, ale nahrazují se.

Rodiče/studenti si mohou spolu s učitelem vybrat z následujících variant:
1/ Lekci je možné nahradit vystoupením žáka na koncertě, či přehrávce.
2/ Učitel nabídne žákovi dva náhradní termíny (včetně víkendů, pokud je problém lekci nahradit během pracovního týdne).
3/ Pokud je to možné, učitel nabídne žákovi prodloužení některé z následující lekcí (například tři lekce je možné protáhnout o patnáct minut).
4/ Učitel nabídne žákovi náhradní termín s jiným učitelem ISMFA.

Pokud student neakceptuje ani jednu z těchto možností, hodina propadá a bude účtována jako odučená.
Pokud lekce v prostorách partnerské školy odpadnou z důvodu plné učebny v termínu lekce či z jiného mimořádného závažného důvodu ze strany školy a není možné ji nahradit, školné se převádí do dalšího semestru, či vrací zpět.

MALÉ SKUPINKY HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ A VÝTVARNÉ VÝCHOVY

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Školní rok je rozdělen na dva semestry.

Půlroční školné je kalkulováno na 19 lekcí, při výuce v partnerské mezinárodní škole je počet lekcí počítán podle kalendáře partnerské školy s ohledem na prázdniny.

Školné je splatné na začátku semestru nebo dle data uvedeného na faktuře. Platbu lze provést bankovním převodem. Pokud k platbě nedojde do 30 dnů od zahájení kurzu, výuka je zastavena.

Školné je nevratné. Lekce probíhají v předem vypsaných datech podle školního kalendáře, který respektuje státní svátky a prázdniny. V případě, že jsou všichni členové skupinky řádně omluveni (nejpozději 24hodin před konáním lekce) a domluví se s učitelem a školou na možném náhradním termínu je možné takovouto lekci nahradit. Pokud lekce v prostorách partnerské školy odpadnou z důvodu plné učebny v termínu lekce či z jiného mimořádného závažného důvodu ze strany školy a není možné ji nahradit, školné se převádí do dalšího semestru, či vrací zpět.

Školné nezahrnuje:
- Učební pomůcky (noty, pronájem nástroje)
- Příslušenství (struny, plátky, hudební pulty, kytarové podnožky, baletní oblečení a obuv, atd.)
- Materiál (kurzy výtvarné výchovy)

Při vstupu do ISMFA je účtován vstupní jednorázový poplatek 200,- Kč/ za 1 studenta (Enrollment Fee). Tento poplatek není vratný.
Koncerty školy jsou součástí výuky, proto je vystoupení žáka na koncertě považováno za odučenou hodinu.

NÁHRADY LEKCÍ

V případě, že jsou všichni členové skupinky řádně omluveni (nejpozději 24hodin před konáním lekce) a domluví se s učitelem a školou na možném náhradním termínu je možné takovouto lekci nahradit.