home

Monika Myslivečková, BcA.

Monika je absolventkou Fakulty umění a designu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Studovala také na École d’Art Maryse Eloy (Paříž, Francie). Věnuje se kreativní grafice, vizuální identitě vybraných akcích a různým výtvarným technikám. Je oblíbenou a vyhledávanou pedagožkou s více než desetiletou pedagogickou praxí. V ISMFA působí od roku 2020.